Lokel_17_edited.jpg

LA DEI ANSATTE VELE GRØNT MED

LOKEL BEDRIFT

FRISK LUFT ER BETRE

Lokel bikes samarbeider med lokale bedrifter for å oppfordre dei ansatte til å sykle. Fleire folk på to hjul betyr færre bilar i sentrum, meir frisk luft og som ein ekstra bonus er det langt lettere å finne parkeringsplass!

Eier du ein kafe, restaurant eller butikk?

Set bedrifta di på kartet - få ein eigen GeoFence spot utanfor bedrifta di, slik at kundar kan sykle dit.

KORLEIS DET FUNGERER

PARK.png

GeoSpot

Få ein Lokel bike GeoSpot rett ved bedrifta di, og gjer det enkelt for dei ansatte å sykle til og frå jobb!

PARK.png

Grøn Profil

Bidra til færre bilar i sentrum og gi dei ansatte moglegheit til å 

vele frisk luft.

RIDE.png

Enkel bruk

Me tek oss av vedlikehald. 

Med appen er leige og parkering av syklar effektivt og enkelt.

RIDE.png

Skreddarsydd

Kva fungerer for di bedrift? 

Me er fleksible i å finne løysingar for di bedrift slik at me får dei ansatte ut på to hjul!

Lokel_25_edited.jpg

Det er ikkje feil å nyte utsikta til og frå jobb

Lokel for bedrift

  • Med bedriftsabonnement får bedrifta sin eigen bedriftsprofil i appen ShareBike. Med bedriftsprofil kan dei ansatte fritt disponere Lokel syklar i Sogndal.

  • Få eit GeoFence spot rett utanfor bedrifta og la dei ansatte sykle heilt fram til døra.

  • Lokel kan legge til GeoFence spots der dei ansatte bur - kvifor eige når du kan leige.

  • Set bedrifta di på kartet - få ein eigen GeoFence spot utanfor bedrifta di, slik at kundar kan sykle dit.

BEDRIFT.png